Kunniajäsenet

Rakennetun Ympäristön Tutkimuksen Seuran kunniajäsenet

Prof. Ilmari Koppinen

Prof. Matti Martikainen

Prof. Pekka V. Virtanen

TkT Aulis Tenkanen

Prof. Kari I. Leväinen