Kunniajäsenet

Maanmittaustieteiden Seuran kunniajäsenet

Prof. Ilmari Koppinen

Prof. Matti Martikainen

Prof. Olavi Myhrberg

Prof. Pekka V. Virtanen

TkT Aulis Tenkanen

Prof. Kari I. Leväinen