Julkaisut

Julkaisuja voi tilata osoitteesta:

Maanmittaustieteiden seura ry.
Julkaisutilaus
PL 60,
00521 Helsinki

Tai sähköpostilla: publications[at]maanmittaustieteidenseura.fi


Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research

Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research (NJSR) julkaisee englanniksi tieteellistä arvoa omaavia artikkeleita maanmittaustieteiden alalta. Lehti on kansainvälinen referee-julkaisu.

NJSR:n kotisivuille


Maanmittaus aikakauskirja

Lehden tarkoituksena on julkaista tieteellistä arvoa omaavia kirjoituksia ja ajankohtaisasioita maanmittaustieteiden alalta. Maanmittaustieteisiin luetaan mm. geodesia, geodynamiikka, navigointi, paikannus, gravimetria, kaukokartoitus, fotogrammetria, geoinformatiikka, kartografia, kiinteistötalous, yhdyskuntatalous, kiinteistöarviointi, kiinteistötekniikka, kiinteistöjohtaminen, maankäytön suunnittelu ja talousoikeus. Lehden toimituskielet ovat suomi ja ruotsi. Lehti on tieteellisten artikkelien osalta referee-julkaisu, arvioinnit suorituttaa julkaisutoimikunta.

Maanmittauksen sivuille


Erillisjulkaisut

Erillisjulkaisusarjassa voidaan julkaista mm. korkeakoulun seminaari- ja lisensiaattiseminaarien papereita, Maanmittaustieteiden päivien esitelmiä tai muutoin maanmittaustieteiden kannalta mielenkiintoisia artikkeleita.

Lista erillisjulkaisuista


Finnish Journal of the Surveying Sciences

Finnish Journal of the Surveying Sciences:n viimeinen numero ilmestyi vuonna 2002. Lehti oli maanmittaustieteiden alaa seuraava tieteellinen referee-julkaisu, jonka 17 ensimmäistä vuosikertaa (1983-1999) ilmestyivät nimellä Surveying Science in Finland. Lehti lakkautettiin vuonna 2003 kun uusi pohjoismainen referee-julkaisu Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research perustettiin.