Lehden numerot

Maanmittaus aikakauskirja

Maanmittaus logo

1926-1940 | 1941-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000


Maanmittaus 86:2, 2011

Tieteellinen artikkeli

Kiinteistön omistajien kokemuksista Kerava-Lahti-oikoradan lunastustoimituksessa Mäntsälän kunnassa
Seija Kotilainen
(pdf)

Geodesian tietoisku

Valtakunnallinen N60-N2000-muunnos
Mikko Ahola ja Matti Musto
(pdf)

Tietoisku

Suomen ja Ruotsin valtakunnanraja – vuoden 2006 rajankäynti
Pekka Tätilä
(pdf)

Arvioinnin tietoisku

Lomatonttiin liitettävän vesijätön arviointimenetelmistä
Aulis Tenkanen
(pdf)

Oikeustapauksia

Markku Markkula (Toim.)

Artikkeleita Maanmittaus-aikakauskirjassa vuosina 1928 ja 1929

Maupertuis’in astemittauksen virheistä
Yrjö Leinberg
(Näköispainos vuodelta 1928)
(pdf)

Asemakaavoituksesta
Otto I. Meurman
(Näköispainos vuodelta 1929)
(pdf)


Maanmittaus 86:1, 2011

Historialliset tietoiskut

Suomen satelliittipohjaisen kaukokartoituksen 40-vuotista historiaa
Pekka Raitanen
(pdf)

Kaukokartoituksen alkutaipaleelta
Einari Kilpelä ja Risto Kuittinen
(pdf)

Satelliittikuviin liittyvä tutkimustyö VTT:ssä 1980-1995
Eija Parmes
(pdf)

Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa 1975-1995
Jussi Paavilainen
(pdf)

Kaukokartoituksen opetus Teknillisessä korkeakoulussa
Henrik Haggrén
(pdf)


Maanmittaus 85:2, 2010

Tieteelliset artikkelit

Mistä on kysymys Ylä-Lapin maanomistusongelmassa?
Arvo Vitikainen
(pdf)

Tietoisku

Uuden valtakunnallisen laserkeilaukseen perustuvan korkeusmallituotannon käynnistäminen Maanmittauslaitoksessa
Juha Vilhomaa
(pdf)

Historiallinen tietoisku

Vuosien 1776–1805 rekognosointikartoitukset Suomessa
Erkki-Sakari Harju
(pdf)

Oikeustapauksia

Markku Markkula (Toim.)


Maanmittaus 85:1, 2010

Tieteelliset artikkelit

Voitonjakomenetelmä vesijätön arvioinnissa
Juhana Hiironen
(pdf)

Historiallinen tietoisku

Vanhan Viipurin läänin erityiset maanhankintaja maanomistussäännökset
Pekka V. Virtanen
(pdf)

Kaupunkimittauksen vaiheita
Jürgen Grönfors
(pdf)

Maanmittaus Aikakauskirja maanjako- ja karttatieteitä sekä geodesiaa varten 1926

Kansainvälinen maailmankartta
Onni Lehtinen
(Näköispainos vuodelta 1926)
(pdf)

Lakiehdotus palstatilojen muuttamisesta itsenäisiksi tiloiksi
Kyösti Haataja
(Näköispainos vuodelta 1926)
(pdf)

Pöytäkirja 12.2.1926

Pöytäkirja 1.11.1926

Maanmittaustieteiden Seuran säännöt 1926


Maanmittaus 84:2, 2009

Tieteelliset artikkelit

Tenojoen kalastusoikeuksista sekä niihin kohdistuvien rajoitusten korvaamisesta
Anna-Katariina Kulkki ja Arvo Vitikainen
(pdf)

Tietoisku

INSPIRE-paikkatietopalvelut
Lassi Lehto
(pdf)

Historiallinen tietoisku

Mittapöytämittauksesta
Pertti Heikkilä
(pdf)


Maanmittaus 84:1, 2009

Muistelmat

Lauri Kärkkäinen – Kiuruveden pojasta Helsingin kaupungingeodeetiksi
Risto Kärkkäinen
(pdf)

Historiallinen tietoisku

Kolmiomittauksen historiaa
Jyrki Puupponen
(pdf)

Oikeustapauksia
Markku Markkula (toim.)


Maanmittaus 83:2, 2008

Staattisen GPS-mittauksen geodeettisesta 3D-tarkkuudesta
Pasi Häkli, Hannu Koivula ja Jyrki Puupponen
(pdf)

Suuren korjaushankkeen vaikutus kiinteistön arvoon, esimerkkinä perustustenvahvistus
Jouko Lehtonen ja Matti Grönroos
(pdf)

Asiakkaiden kulkureittitiedon hyödyntäminen myymälän tilasuunnittelussa
Varpu Uotila ja Patrik Skogster
(pdf)

Oikeustapauksia
Markku Markkula (toim.)

Kiinteistö- ja rakennusalan tutkijakoulutuksen kehitys viime vuosina
Arhi Kivilahti


Maanmittaus 83:1, 2008

Maassa kiinni — Ammatillisia ajatuksia, kokemuksia ja muistikuvia
Pekka V. Virtanen
(pdf)


Maanmittaus 82:2, 2007

Talousmetsän maanpintamallinnus arkistoilmakuvilta ja laserkeilauksella
Ilkka Korpela ja Esko Välimäki
(pdf)

Yksityismetsien arvo tuottoarvolaskelmien ja markkina-arvojen mukaan
Kari Hyytiäinen, Simo Hannelius ja Olli Salminen
(pdf)

Vesijätön arvo tontin lisäalueena
Risto Peltola ja Juhana Hiironen
(pdf)

Isojako ja torpparijärjestelmät
Heikki K. Lähde
(pdf)

Oikeustapauksia
Markku Markkula (toim.)


Maanmittaus 82:1, 2007

Seutusuunnittelun, maakuntien ja maanmittarien asialla
Juha Talvitie
(pdf)


Maanmittaus 81:1-2, 2006

Maanhintojen vikasietoisesta mallintamisesta
Marko Hannonen
(pdf)

Liiketilan markkina-analyysi kauppakeskusympäristössä
Patrik Skogster
(pdf)

Ylä-Lapin isojaot ja saamelaisten maaoikeudet
Jouko Sillanpää
(pdf)

Kyösti Haataja, unohtunut ja unohtumaton oikeustutkimuksen uranuurtaja
Veikko O. Hyvönen

Oikeustapauksia
Markku Markkula (toim.)


Maanmittaus 80:1-2, 2005

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu
Pasi Häkli ja Hannu Koivula
(pdf)

Kiinteistöjen käyttäjäorganisaatioiden kiinteistöjohtamisen strategioista
Anna-Liisa Lindholm
(pdf)

Kauppahintatilastot metsätilojen kiinteistöarvioinnin ja markkina-analyysin tukena
Simo Hannelius ja Markku Airaksinen
(pdf)

Oikeustapauksia
Markku Markkula (toim.)


Maanmittaus 79:1-2, 2004

Hyvän hallinnon perusteista ja perusoikeuksista väylähankkeissa – havaintoja kiinteistöteknisestä näkökulmasta
Seija Kotilainen
(pdf)

Paikannus ja työkoneohjaus
Hannu Salmenperä
(pdf)

Vaaituksen mittakaavasta
Mikko Takalo
(pdf)

Geodeettisen laitoksen GPS-mittauksista Etelämantereella vuosina 2003-2004
Hannu Koivula ja Joel Ahola
(pdf)

Metsähovin geodeettiset VLBI-mittaukset
Markku Poutanen ja Jukka Piironen
(pdf)

Oikeustapauksia
Markku Markkula (toim.)

Lappi–Wiiala -juttu puolen vuosisadan takaa
Veikko O. Hyvönen

Suomalaisen mittaus- ja kartoitustekniikan uranuurtajia
Juhani Hakkarainen

Struven ketju – esitys Maailmanperintöluetteloon
Pekka Tätilä


Maanmittaus 78:1-2, 2003

Uusjakojen kysynnästä ja toimitusmenettelyn uudistamistarpeesta
Arvo Vitikainen, Teknillinen korkeakoulu
(pdf)

Tieto- ja viestintäteknologiasta uusi näkökulma kaavoitukseen
Juha Talvitie
(pdf)

Älytalon älykkyyden muodot
Mervi Himanen, VTT
(pdf)

Suomen ja Norjan valtakunnanraja – Vuoden 2000 rajankäynti
Pekka Tätilä, Maanmittauslaitos
(pdf)

Metsähovin vaaitustestikentän ensimmäiset kaksi vuotta – liikkuvatko kalliokiintopisteet?
Pekka Lehmuskoski, Paavo Rouhiainen, Veikko Saaranen, Mikko Takalo ja Heikki Virtanen, Geodeettinen laitos
(pdf)

Oikeustapauksia
Markku Markkula (toim.)

Ajankohtaista fotogrammetriassa
Juha Vilhomaa (toim.)

Ajankohtaista geodesiassa
Jorma Jokela (toim.)


Maanmittaus 77:1-2, 2002

Geomatiikka – Teknillisen korkeakoulun uusi koulutusohjelma (pääkirjoitus)
Jaakko Santala, Teknillinen korkeakoulu

Uusi valtakunnallinen koordinaatisto: EUREF-FIN
Hannu Koivula ja Matti Ollikainen, Geodeettinen laitos

Yleinen tie – käyttöoikeus vai omistusoikeus
Seija Kotilainen, Teknillinen korkeakoulu

Mielipidemittauksista maanmittarin näkökulmasta
Aulis Tenkanen

Toimitila ja Organisaatio
Sari Nenonen, Turun ammattikorkeakoulu


Maanmittaus 76:1-2, 2001

Kalman-suodatus ja pns-tasoitus
Keijo Inkilä

Kiinteistönmuodostus metsäalueilla
Klaus Metsä-Simola

Ionosfäärimallin vaikutuksesta lyhyiden GPS-vektoreiden ratkaisuun
Joel Ahola

Ihmisen värinäkeminen
Juhani Hakkarainen


Maanmittaus 75:1-2, 2000

GPS-aiheiset terveiset TKK:lta (pääkirjoitus)
Jaakko Santala

JAKO-paikkatietojärjestelmä kiinteistöopin opetuksessa ja tutkimuksessa Teknillisessä korkeakoulussa
Arvo Vitikainen

Kokemuksia GPS-testikentän määrittämisestä ja sen käytöstä RTK-mittauksissa
Sami Kämäräinen ja Jarkko Unkuri

Landgesellschaft – maapankkitoimintaa Saksassa
Tuomo Heinonen

Tarkan korkeudenmäärityksen automaatiosta
Mikko Takalo

Toimitilajohtaminen ammattina ja tieteenä
Kari I. Leväinen

Suorat muunnoskaavat suorakulmaisista avaruuskoordinaateista geodeettisiin koordinaatteihin
Mauri Väisänen


Maanmittaus 74:1-2, 1999

Tulosjohtamisesta laatujohtamiseen (pääkirjoitus)
Jaakko Santala

Uusjaosta maankäytön kehittämiseen
Väinö Ylikangas

Telematiikan ja älytalopiirteiden merkitys toimitilarakentamisessa Helsingin seudulla – telematiikan vaikutus työympäristöön
Mervi Lehto

Telematiikan ja älytalopiirteiden merkitys toimitilarakentamisessa Helsingin seudulla – telematiikan vaikutus työhön liittyviin matkoihin
Mervi Lehto

Kiinteistön kokonaisarvon määrittäminen
Risto Peltola

Martin Vermeer
Geoidimääritys ja geoidin käyttö korkeudenmäärityksessä

Tutkimusmatkailijat Marco Polosta nykyaikaan
Juhani Hakkarainen

Edistääkö maan yksityistäminen taloudellista tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta afrikkalaisissa oloissa?
Amos Angelli

Maan arvon yhteyksiä vuokriin, kauppahintoihin ja bruttotuloihin
Asko Miettilä ja Henri Asposalo


Maanmittaus 73:1-2, 1998

Kkj:stä satelliittijärjestelmään (pääkirjoitus)
Jaakko Santala

JAKO-paikkatietojärjestelmästä ja kiinteistötoimitusten toimitusprosesseista
Arvo Vitikainen

Java-teknologia web-pohjaisessa paikkatietojen välityksessä
Lassi Lehto

Asuntomarkkinoiden segmentoitumisesta ja sitä käsittelevästä tutkimuksesta
Tom Kauko

Koordinaatit siirtyvät euroaikaan
Matti Ollikainen, Markku Poutanen ja Hannu Koivula

Rakennettujen alueiden uudistaminen
Tarja Pirinen

Geodeettisten kojeiden mittaus- ja kalibrointitoiminnasta
Jaakko Santala


Maanmittaus 72:1-2, 1997

Tulosohjaus, keino kehittää yliopistoja? (pääkirjoitus)
Jaakko Santala

Raakamaan hinta Suomessa vuosina 1985-1992
Ari Hiltunen

Aallokemuunnos
Keijo Inkilä

Asuinalueiden attraktiivisuuserojen havannollistaminen neuroverkon avulla
Tom Kauko

Lunastushankkeiden aiheuttamien maisemamuutosten korvattavuudesta
Hannu Peltomaa

Oikeus vesilain mukaiseen korvaukseen omistajanvaihdostilanteessa
Pekka Vihervuori

Fastighetsreglering i stad i Tyskland
Kauko Viitanen


Maanmittaus 71:1-2, 1996

Satelliittipaikannuksen nykytila (pääkirjoitus)
Jaakko Santala

GPS/GIS yksityiskohtien mittauksissa
Jarmo Jokinen

GPS-mittausten hyödyntäminen raidegeometrian kunnossapidossa
Seppo Tötterström

Klaukkalan GPS-testimittauksia
Jarmo Jokinen ja Seppo Tötterström

Matematiikkaa huomattavasti edistäneitä tutkijoita ja teoksia
Juhani Hakkarainen


Maanmittaus 70:2, 1995

Yliopistojen opetushenkilökunnan vääristynyt virkarakenne (pääkirjoitus)
Jaakko Santala

Exploatering i samverkan inom urbana områden i Frankrike
Kauko Viitanen

Kiinteistösijoittamisen muutostrendit Suomessa
Jussi Palmu

Kartoitukseen eniten vaikuttaneet henkilöt muinaisuudesta nykyaikaan II
Juhani Hakkarainen


Maanmittaus 70:1, 1995

Yliopistot panostavat tutkijakoulutukseen (pääkirjoitus)
Jaakko Santala

3D-teodoliittimittausjärjestelmän (EPLA) kalibroinnista
Jaakko Santala

Suomen kiinteiden GPS-asemien verkko
Matti Ollikainen, Markku Poutanen ja Hannu Koivula

Kartoitukseen eniten vaikuttaneet henkilöt muinaisuudesta nykyaikaan
Juhani Hakkarainen


Maanmittaus 69:2, 1994

Korkeakoulujen rakennetta uudistetaan (pääkirjoitus)
Jaakko Santala

Muistoja tietotekniikan alkutaipaleelta
Seppo Härmälä

Tietotekniikkaa maanmittauslaitoksessa 1957-1992
Pentti Lohenoja, Maare Haataja, ja Jouko Sulka

Tutkielma Vetelinjoen nimestä ja sen historiallisesta taustasta. Vetelinjoesta Perhonjoeksi ja takaisin
Martti Torppa

Vetelin- eli Perhonjoki
Eeva Maria Närhi

Ympäristövaikutukset ja kiinteistön arvo
Olavi Myhrberg

Ympäristölupamenettely – päätöksenteon keskeiset ongelmat
Kari Kuusiniemi

Korkeuden siirrosta tarkassa trigonometrisessa korkeuden määrityksessä
Mikko Takalo


Maanmittaus 69:1, 1994

Ajattelen geodesiaa – sen määritelmiä ja tehtäviä (pääkirjoitus)
Jaakko Santala

Lämpötilan muutosten vaikutus Wild N3 tarkkavaaituskojeeseen
Pekka Lehmuskoski ja Paavo Rouhiainen

Testauslaboratorion laatujärjestelmä
Ismo Kemppainen

Valtakunnallisen GPS-verkon mittaus, laskenta ja koordinaatistomuunnosparametrien määrittäminen
Marko Ollikainen

Ajatuksia summa-arvomenetelmästä metsän arvioinnissa
Sakari Haulos

Moniulotteisuus tieteenalana
Henrik Haggrén


Maanmittaus 68:1-2, 1993

Maanmittarikoulutus uudistettu (pääkirjoitus)
Jaakko Santala

Vesistön veden laadun vaikutus sen rannalla sijaitsevan omarantaisen lomarakennuspaikan arvoon
Olavi Myhrberg

Fotogrammetrinen järjestelmäkalibrointi – tie tarkempaan mittaukseen?
Hannu Salmenperä

Täydellisesti suljetun jonomittauksen laskentamenetelmien vertailua
Pasi Laurila

Ympäristövahinkojen korvausjärjestelmän kehittäminen
Erkki Hollo

Lasertutkan soveltaminen teollisuuden mittauksissa
Risto Myllylä, Juha Kostamovaara, Heikki Ailisto ja Ilkka Moring

Digitaalisten kuvien yhteensovitus ja rekonstruointi
Keijo Inkilä

Globaali 3D rekonstruointi digitaalisilta kuvilta! Mitä se voi tarkoittaa?
Jarmo Pirhonen ja Mikael Holm

Digitaaliseen havaitsemiseen perustuvasta mittausten automatisoinnista geodeettisissa sovellutuksissa. Esimerkkeinä kulmien ja korkeuksien määritykset.
Henrik Haggrén


Maanmittaus 67:2, 1992

Aarne Rainesalon syntymästä 100 vuotta
Seppo Härmälä

Puuston stereokojeavusteisesta arvioinnista mustavalkokuvauksen ja infrakuvauksen avulla
Minna Savioja

Talonrakentamisen mittatarkkuus
Harri Kaartinen

Numeerisen maastomallitiedon tarve Helsingin kaupungissa
Jaana Järvinen

Numeerisen kartan kohteiden ominaisuustietojen testaamisesta
Ulla Lankinen

Satelliittikuvasta kartaksi – uusi haja-asutusalueiden opaskartta
Kari Tuukkanen

Viron maareformi
Kari I. Leväinen

Maastomittauksen nykyratkaisuista ja työkaluista
Antero Leinonen

Rakennustyömaan mittauspisteistö; pisteistön suunnittelusta, mittauksesta ja laskennasta sekä sijaintitarkkuusmäärittelystä (päätoimittajan katsaus)
Jaakko Santala


Maanmittaus 67:1, 1992

Maanmittauslaitoksen Oulun kartastoyksikön GPS-mittauksista Pohjois-Suomessa
Aimo Parviainen

Kunnan kantakartan numeeristaminen
Matti Holopainen

Uusjakohankkeen kannattavuudenarvioinnin kehittämisestä
Ritva Riihelä

Ympäristötiedon merkitys päätöksenteossa
Matti Vilander

Kuvamittausaseman mittaustarkkuudesta
Henrik Haggrén ja Pasi Pekkinen

Tärkeimmät nykyaikaiset ilmakuvakamerat
Juhani Hakkarainen

Geodesia – Maanmittausta ja Maan mittausta
Teuvo Parm

Inertiapaikannuksen (iss) perusteista (päätoimittajan katsaus)
Jaakko Santala


Maanmittaus 66:2, 1991

Havupuumetsikön stereokojeavusteisesta arvioinnista
Minna Savioja

Wild NA2000 vaaitusmittausjärjestelmä
Mikko Takalo

Turun runkoverkon saneeraus GPS-mittauksella
Sakari Mäenpää

Lämpötilamuutosten vaikutus kuvakoordinaatteihin analyyttisessa stereomittauskojeessa
Anton Högholen ja Juha Jaakkola

Yksittäisen monikulmiojonon laskemisesta
Matti Martikainen

Kuvaruutukartta
Rita Sainio

Piirrepohjainen vankan estimoinnin yhteensovitusmenetelmä satelliittikuvien oikaisussa tarvittavien tukipisteiden mittaamiseen
Mikael Holm

Jaakko Santala
Geodeettisesta toiminnasta Suomessa vuosina 1987-1991 (päätoimittajan katsaus)


Maanmittaus 66:1, 1991

Kiinteistöopin tutkimus Teknillisessä korkeakoulussa
Pekka V. Virtanen

Rakentaminen ja kiinteistöalan tutkimus
Markku Salmi

Kiinteistöalan tutkimus ja käytäntö maanmittaushallinnossa
Pekka Raitanen

Asuntotonttien käyttöön saatavuus
Kari I. Leväinen

Rakennettu ympäristö keinottelun kohteena
Anne Haila

Suomen kiinteistömarkkinoista
Outi Torkkeli

Kiinteistöalan käytäntö ja tutkimustarve yksityisellä sektorilla
Kimmo Koho

Kiinteistöalan tutkimustarpeet kunnallishallinnon näkökulmasta
Timo Linkola


Maanmittaus 65:2, 1990

Paikallisista 3D-geodesian runkomittauksista
Jaakko Santala

Tietokoneavusteinen suunnittelu peltojen ja metsien uusjaossa
Aulis Tenkanen

Hermoverkon käyttö metsäkiinteistöjen arvioinnissa
Eero Carlson


Maanmittaus 65:1, 1990

Digitaalinen kuvankäsittely
Matti Rantanen

Videokuvauksen uudet käyttömahdollisuudet
Henrik Haggrén

Digitaalinen kuvamittaus
Jan Heikkilä

Maankäyttö- ja puustoluokkien tulkinta satelliittikuvilta
Jussi Paavilainen

SPOT-kuvien tulkinta
Juha Jaakkola

Kaukokartoituksen mahdollisuuksista Suomessa
Risto Kuittinen

Pienkameroiden käyttöön perustuva monikaistakuvausmenetelmä
Raimo Silvennoinen

Katsaus Atlas- ja teemakartastoalan kehitykseen
Harry Schulman


Maanmittaus 64:2, 1989

Hybridikartta
Pentti Martimo

Suomen peruskartaston korkeuskäyräkarttojen automaattinen digitointi
Veijo Pätynen

Topografinen kartta 1:50 000 – uusi kartta uusin tuotantomenetelmin
Risto Nuuros

Uusi kynä
Heikki Luhtala

Helsingin keskusta-alueen visualisointi
Pentti K. Kurki

Tietokoneavusteinen karttaviestintä
Kirsi Makkonen

Tontin osan arviointi
Pekka V. Virtanen

Metsän arviointi uusjaossa stereokartoituskojeen avulla – kilpailukykyinen vaihtoehto relaskooppiarvioinnille
Aulis Tenkanen

Tarkkuusetäisyysmittarin Wild DI2000 kalibrointi Jämijärven kalibrointiperusviivalla
Jaakko Santala


Maanmittaus 64:1, 1989

Kaavoittamisvelvoitteen oikeutuksesta
Pekka V. Virtanen

Maanmittaustieteiden päivien 1988 avauspuhe
Jouko Meriluoto

Kiinteistösijoittaminen yhteiskunnalliselta ja kiinteistöopilliselta näkökannalta
Pekka V. Virtanen

Kiinteistökehitys
Leo Lillandt

Maanhintaindeksit
Olavi Myhrberg

Kuopion kaupungin kiinteistökaupparekisteri
Pentti Huttunen

Kauppahintarekisterit käyttäjän kannalta
Jouko Peltola

Vesialueen arvonmuodostuksesta
Tuomo Heinonen

Metsäverotus
Lasse Loven

Yritystulon menetysten arviointi
Kauko Viitanen

Pääkaupunkiseudun maapoliittinen erityislainsäädäntö rakennusliikkeen näkökulmasta
Risto Linnankoski

Digitaalinen stereokuvakartta – tulevaisuuden karttatuote?
Tapani Sarjakoski

x, y, H-jonomittaus, uusi takymetrimittausmenetelmä
Jaakko Santala

Tiina Talvitie
Tarkasta trigonometrisesta korkeudenmittauksesta

Jämijärven kalibrointiperusviiva
Matti Martikainen

Jämijärven kalibrointiperusviivan mittaus mekometrillä
Raimo Konttinen


Maanmittaus 63:2, 1988

Kiinteistönmuodostamislainsäädännön kehitysnäkymiä
Pauli Karvinen

Maa-ainesten otto ja pohjaveden suojelu
Kari Kuusiniemi

Kiinteistörekisteri kaupungeissa
Väinö Meuronen

Koskiensuojelulain mukaisesta arvioinnista
Olavi Myhrberg

Eräitä seutukaavoitukseen liittyviä kysymyksiä
Antero Oksanen

ATK-avusteinen tilusten sijoittelu uusjaossa
Aulis Tenkanen

Mikä on EPLA?
Jaakko Santala

Kolmiulotteisesta teodoliittimittauksesta
Matti Martikainen

3D-teollisuusmittausjärjestelmät ja takymetrilaitteiden automaatio
Antero Leinonen

Mittausvälineiden kalibrointi ja mittausten luotettavuus
Jaakko Santala


Maanmittaus 63:1, 1988

Maanmittaustieteiden päivien 1987 avaussanat
Teuvo Parm

Geodeettiset vertausjärjestelmät
Matti Ollikainen

Kansallisen koordinaattijärjestelmän luominen Suomessa
Teuvo Parm

Paikallisen tasokiintopisteverkon saneerauksesta
Tapio Ruutiainen

Suurikaavainen pohjakartta suunnittelijan kannalta
Tuomo Peltola

Suurikaavainen kartta kartantekijän kannalta
Matti Holopainen

Kolmiulotteisen geodesian perusteita
Matti Martikainen

Mapvision – tosiaikainen kuvamittausjärjestelmä
Henrik Haggrén ja Esa Leikas

Kenttätykistön mittaukset
Matti Koskimaa

Ras Lanuf – kaupunki Libyassa – esimerkki toteutetusta suunnitteluvientikohteesta
Kari Lautso

Mittausprojektin toteutus ulkomailla
Jukka Kangasmaa

Inertiaaliset mittausjärjestelmät
Hannu Rajahalme

Tiedonkeruusta tietokoneavusteisiin suunnittelujärjestelmiin
Jukka Mäkelä

Tienpidon osittelu yksityisteillä
Aulis Lautala

Näkökohtia vesilain uudistuksesta
Pekka Vihervuori


Maanmittaus 62:2, 1987

Voidaanko EDM-korkeusjonomittauksella korvata vaaitusta?
Jaakko Santala

Uutta tekniikkaa hintamallien laatutarkkailuun
Aulis Tenkanen

Asema- ja rakennuskaava-alueiden kauppatietojen luotettavuus kauppahintarekisterissä
Juha Patana

Talouskeskusetäisyyden vaikutus pellon nettotuottoon kustannuslaskelmien valossa – vertailua kauppahintoihin
Juha Kemppainen


Maanmittaus 62:1, 1987

Kiinteistöarviointi tieteenä – alan viimeaikaisesta kehityksestä
Pekka V. Virtanen

Arviointioppi yksityissektorin tehtävissä
Jouko Peltola

Soranottoalueiden arviointi kauppa-arvomenetelmällä
Ilkka Saari

Ekonometria käytännön arvioinnin apuvälineenä
Sampo Hatunen

Kaupunkien tontinhintaindeksi 1982-85 ja tonttien hintataso 1985
Kari I. Leväinen

Lunastuskorvauksista odotusarvoalueella ja voimajohdon ympäristövaikutuksista
Ilkka Alm

Pellon etäisyys maatilan talouskeskuksesta taloudellisena tekijänä – arviointi kauppahintojen perusteella
Aulis Tenkanen

Satelliittipaikanmäärityksen havainnoista taso- ja korkeuskoordinaatteihin
Jaakko Santala

Husky Hunter tarkkavaaituksen tiedonkeruulaitteena
Mikko Takalo


Maanmittaus 61:3-4, 1986

Maanmittaustieteiden Seura 60-vuotias
T J Kukkamäki

Satelliitit apuna geodeettisissa mittauksissa
Teuvo Parm

Sähkölinjan aiheuttamat korvaukset kaupunkimaalla
Pekka V. Virtanen

Uusi menetelmä kaupunkimaisten alueiden voimajohtokorvausten arviointiin
Aulis Tenkanen

Liikenneväylien suunnittelussa tarvittavan tiedon hankinta
Jaana Piitulainen

Paikkatietohakemisto palvelemaan yhteiskäyttöä
Antti Rainio

Maankäyttöpeliin osallistujat
Pekka V. Virtanen

Summa-arvomenetelmän lähtökohdat ja käyttö metsälön arvioimisessa
Simo Hannelius


Maanmittaus 61:1-2, 1986

LIS-paikkatiedon yhteiskäyttö
Arto Nuora

LIS seutusuunnittelun kannalta
Kari Pakarinen

Paikkatiedon yhteiskäyttö kaavoituksessa ja rakentamisessa
Pentti Pantzar

Mittaus- ja kiinteistötoimen tietotaidon osuus julkisten palvelujen viennissä
Olavi Peräkylä

Alueellinen analyysi – kokemuksia NIMS-ohjelmiston käytöstä
Pekka Vuorinen

Helsingin kaupungin paikkatietojärjestelmän nykytila
Jürgen Grönfors

Samhällekonomisk nytta av lägesbunden information
Brian Kylen

Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan rajankäynti 1981
Pekka Tätilä

Maanmittausalan tutkimuksen kehittämisestä
Pekka Raitanen


Maanmittaus 60:3-4, 1985

LIS-tutkimuksesta ja -koulutuksesta Suomessa
Matti Martikainen

Paikkatietojärjestelmän sisältö
Paavo Tammekann

Havaintoja LIS:stä eräissä maissa
Martti Hautala

LIS-projekti
Samppa Lukkarinen

LIS-ratkaisun vaikutuksista
Matti Vahala

Yhteiskunnan tarpeet ja tietojen hankinta
Pekka Raitanen


Maanmittaus 60:1-2, 1985

Kaukokartoitus, osa maanmittauslaitoksen tuotantotoimintaa
Jussi Paavilainen

Väärävärikuvat kartoituksessa
Jorma Marttinen

Satelliitit mittaus- ja ilmakuvatekniikan täydentäjinä
Matti Jaakkola

Kaupunkien maanmittaustoiminta ja kiinteistöhallinto Saksan liittotasavallassa ja Hollannissa
Raimo Tuisku


Maanmittaus 59:3-4, 1984

Maanmittauspäivän avaussanat (1984)
Väinö Meuronen

Rakennuslainsäädännön uudistus kaupunkirakenteen kannalta
Markku Teräsmaa

Kiinteistölainsäädännön kehityksen suuntaviivat kaupungin kiinteistötekniikan kannalta
Seppo Havu

Maapolitiikka ja kaupunkirakenteen toteuttaminen
Jorma Pietiläinen

Kaupunkien kiinteistöpohjaiset atk-rekisterit
Tuomas Frösen

Tunnusyhteyksistä koordinaattitietoyhteyksiin kunnan tietojärjestelmässä
Kirsi Makkonen

Kunnallinen maanmittaustoiminta ja sen kehittäminen
Antti Siikavirta


Maanmittaus 59:1-2, 1984

Kiinteistökauppojen vertailukelpoisuus
Pekka V. Virtanen

Maa- ja metsätalousmaan jyvitysperusteisen arvon määrittäminen
Ossi Heiskanen

Eksponentiaalisten hintamallien teoriasta ja tulkinnasta
Aulis Tenkanen

Näkökohtia tiekorvauspäätösten rakenteesta ja ongelmakohdista
Kyösti Holma


Maanmittaus 58:3-4, 1983

Avaussanat (Maanmittaustieteiden päivä 1983)
Pirkko Noukka

Ilmakuvauksesta ja sen uusista muodoista
Ilkka Kukkonen

Kaukokartoitusmenetelmien käyttö ympäristön havainnoinnissa
Risto Kuittinen

Analyyttinen stereomittauskoje ja sen mahdollisuudet
Juha Jaakkola

Ilmakuvien käyttö metsätaloudessa
Urpo Nikunen

Maa-ainessovellutuksista
Ismo Peltomäki

Teknillisen korkeakoulun autokollimaatio-ohjaukseen perustuva pystyasentoinen lattakomparaattori
Jaakko Santala

Ilmakuvat vesien käytön suunnittelussa
Unto Ritvanen


Maanmittaus 58:1-2, 1983

Kaupungin teknisen viraston perustietokannasta
Kari I. Leväinen

Millaista olisi suomalainen kyläuudistus?
Arja Salmi

Zeiss PSK-stereokomparaattori ja FACIT 4070-reikänauhalävistimen välityselektroniikka
Keijo Rainesalo

Maanmittausalan korkeakouluopetuksesta Suomessa
Mauri Laakso


Maanmittaus 57:3-4, 1982

Maanmittaustieteiden päivän avaussanat (1982)
Aarre Terho

Teknologian kehityksen tausta ja tulevaisuus
Pekka Malinen

Inhimillinen tekijä automaattisessa tietojenkäsittelyssä
Kauko Repo

Automaation kehitysnäkymät kunnallisen kiinteistötoimen tehtävissä
Tauno Talvio

ATK:n opetus ja tutkimus maanmittauksen kannalta Teknillisessä korkeakoulussa
Matti Martikainen

Maanmittaustieteiden päivän päätössanat (1982)
Seppo Härmälä

Käypä hinta, tuottoarvo ja kustannusarvo lunastustehtävissä
Aulis Tenkanen

Geodeettisten kojeiden kalibrointi TKK:n geodesian laboratoriossa
Jaakko Santala ja Vesa Rope

The Macrometer – Interferometric Surveyor
James Collins


Maanmittaus 57:1-2, 1982

Keskuskylä-periaate maaseudun suunnittelussa
Pekka V. Virtanen

Ajatuksia uudesta kiinteistönmuodostuslainsäädännöstä erityisesti kaavoituksen toteuttamista ja saneeraustehtäviä varten
Paavo Häkkinen ja Ensio Tommola

Lomatonttimaan arvioinnista vesijättöjen lunastuksissa
Aulis Tenkanen


Maanmittaus 56:3-4, 1981

Maanmittaustieteiden päivän avaussanat (1981)
Osmo Niemelä

Kartat kuntasuunnittelussa
Olli Kerola

Kartat television uutistoiminnassa
Ilkka Koskimies

Yhteenveto Sven-Eric Lindqvistin esitelmästä ”Av allmänna kartor över Sverige”
Osmo Niemelä

Tasorunkoverkkojen laskennasta
Sakari Haljala

Asematasoituksen jäännösvirheiden seurantaan perustuvasta teodoliitin seurantakalibroinnista
Jaakko Santala

Tonttikartan laatimisesta
Kari I. Leväinen

Asemakaavamuutoksen vaikutukset kaavaa toteuttavan kiinteistönmuodostuksen kannalta
Kari I. Leväinen


Maanmittaus 56:1-2, 1981

Taajarakenteisen yhdyskunnan kiinteistöongelmiin painottunut kiinteistöopin lisensiaattiseminaari
Krister Lindblom

Teknillisten tieteiden tehtäväkenttä ja maanmittauksen niveltyminen siihen
Pentti Laasonen

Sisäasiainministeriön kaavoitus- ja rakennusosaston tutkimustoiminnan lähiajan painopisteet
Risto Kärkkäinen

Kiinteistötietojen atk-käsittelystä ja tietosuojasta kunnan kiinteistöhallinnossa
Arto Nuora

Kiinteistöjen hallintosuhteiden ottaminen huomioon asuntoalueiden saneerauksessa
Jouko Meriluoto

Kunnallistekniikasta ja kadun rakentamiskustannusten korvausjärjestelmistä
Terho Pesola

Yhdyskuntien kasvukustannukset ja niiden arviointi
Paavo Littow

Kiinteistöjen arvostamisesta verotuksessa
Erkki Laanterä

Soranottolaista ja sen lainsäätämisjärjestyksestä
Veikko O. Hyvönen

Karttarekisterin perustamisesta ja hyväksikäytöstä
Samppa Lukkarinen

Kaupunkigeodesian nykyiset ja tulevaisuuden näkymät
Matti Martikainen

Suomen – Norjan rajankäynti 1975-76
Pekka Tätilä


Maanmittaus 55:3-4, 1980

Maanmittaustieteiden päivien avauspuhe
Antti Pohjola

Lunastuslain arviointiperusteista ja soveltamisesta
Paavo Mustonen

Yleiskaavan vahvistamisen johdosta maan omistusoikeuteen kohdistuvista rajoituksista ja niiden korvaamisesta kaupungin alueella
Pauli Karvinen

Arviointitehtävät kiinteistönvälitystoiminnassa
Jouko Peltola

Kiinteistöoikeudellisia kehityssuuntauksia
Erkki J. Hollo

Tilusjärjestelytarpeesta Turun maanmittauspiirissä
Aulis Tenkanen

Systematiikkaa maankäyttöalan tehtävissä
Veikko Tervola

Kauppahintatilasto ja maanhintamallit; onko ekonometrisesta tutkimuksesta hyötyä kenttämiehelle
Urho Konkka ja Markku Airaksinen


Maanmittaus 55:1-2, 1980

Suomen maaperän peruskartoituksesta
Kauko Korpela ja Osmo Niemelä

Asumakylien (fyysinen) suunnittelu
Pekka V. Virtanen

Maanmittaushallituksen tiluskarttaohjeisto
Ossi Jokinen

Ehdotus maankamaran ainesten ottamista koskevaksi lainsäädännöksi
Leo Kaasinen

Topografikunta ja sen tehtävät valtakunnan kartoituksessa
Lauri Vilkko


Maanmittaus 54:4, 1979

Maanmittaustieteiden päivien avauspuhe
Juhani Kakkuri

Ilmakuvausten hyödyntämisestä kaupunkimittauksessa ja kunnallistekniikassa Helsingissä
Matti Seppä

Kaavoitusmittausasetuksen uudistus
Matti Nummenmaa

Ilmakuvaustekniikan kehittymisestä
Juhani Hakkarainen

Numeerisen fotogrammetrian kehitysnäkymistä
Hannu Salmenperä

Uudistuva ilmakuvakartta
Pirkko Noukka

Satelliittikuvapalvelun järjestämisestä
Jussi Paavilainen


Maanmittaus 54:3, 1979

Lyhyen matkan elektroniset etäisyysmittarit v. 1979
Martti Tikka

Geodeettisen laskennan ja suurikaavaisen karttatuotannon tietojärjestelmän kehittämisestä
Matti Martikainen

Kuvan käsittely graafisessa näyttöjärjestelmässä
Tarja Pykälä

Tietojärjestelmät ja MONIKA
Heikki Vehkaperä

Euroopan Neuvoston järjestämä aluesuunnittelun tietojärjestelmiä koskeva seminaari
Risto Kärkkäinen, Markku Salmi ja Eija Lehto

Uudella multikollimaattorilla saaduista teodoliitin jakokehän kalibrointituloksista
Jaakko Santala

Tarkkavaaituslattojen kalibroinnista
Mikko Takalo


Maanmittaus 54:1-2, 1979

Geodeettisen laitoksen Nummelan perusviivat
Raimo Konttinen

Missä on Katinhäntä?
Samppa Lukkarinen

Teknillisen korkeakoulun Geodesian laboratoriossa suoritettu geodimetrin muutostyö laservaloa käyttäväksi
Jukka Varonen

Barometrisen korkeudenmittauksen virhelähteistä ja tarkkuudesta
Pekka Lehmuskoski

Ongelmana teemakartta
Jussi Keinänen

Mikrotietokoneiden rakenteesta ja ohjelmoinnista
Jaakko Peltola


Maanmittaus 53:3-4, 1978

Taajaan asutun yhdyskunnan kiinteistötieteen tutkimuksesta ja kehittämisestä
Ilmari Koppinen

Kaupunkimaan arvonmuodostuksen teoriaa
Pekka V. Virtanen

Omakotirakennuksen arvon alentuminen kauppahintatietojen valossa
Veikko Kanerva ja Raimo Vajavaara

Suojelumääräysten aiheuttama korvausvelvollisuus
Erkki J. Hollo

Kaavoitussopimukset
Ossi Tuokko


Maanmittaus 53:1-2, 1978

Ympäristönkäytön oikeudellisia piirteitä
Erkki J. Hollo

Mittaustarkkuus ja toleranssit rakennusteollisuudessa
L. Hallermann

Aikasarja-analyysin soveltaminen teodoliitin jaotusvirhetutkimuksiin
Jaakko Santala

Korkeakuvauksen käytöstä pienikaavaisen kartoituksen runkopisteverkon tihentämisessä
Pirkko Noukka

Ilmakuva- ja viivakarttainformaation yhdistämisestä
Jaakko Peltola

Kuntatason suunnittelusysteemin tietokannan rakenteesta
Kirsi Eloranta


Maanmittaus 52:1-4, 1977

Maastokartoituksen koordinoinnista
Veikko Nurmi

Kartoituksen automaation tulevaisuuden näkymiä
U. V. Helava

Yleiskatsaus kartografian automaation asemaan Suomessa
Matti Vahala

Suurikaavaisen kartoituksen automatisointi maanmittaushallituksessa
Timo Tuhkanen ja Reino Ruotsalainen

Kartastojärjestelmän kehittäminen
Eero Carlson

Peruskartaston ajantasallapito
Heikki Hirviniemi

Kuntien kartastojen ajantasallapito ja kehittäminen
Pentti Tursas

Kaukokartoituksen nykytilanne
Sipi Jaakkola

Etelä-Afrikan normaaliperusviiva
Erkki Hytönen

Kokemuksia painovoimanmittauksista Perämeren jäällä
Pekka Lehmuskoski ja Jaakko Mäkinen

Stereo-ortokuvatekniikasta ja sen käyttömahdollisuuksista yleisissä kartastotehtävissä
Jaakko Peltola

Tarkkuusteodoliitti Kern DKM 3:n lyhytperiodisten jaotusvirheiden tutkiminen harmonisella analyysilla
Jaakko Santala


Maanmittaus 51:1-2, 1976

Aikakauskirja Maanmittaus 50-vuotias
Martti Tikka

Kartastotöiden tavoitteet ja saavutukset Viiden viime vuosikymmenen aikana
H. E. Lyytikäinen

Suomen kartasto
Stig Jaatinen ja Jussi Keinänen

Maankohoaminen Suomessa merenkorkeushavaintojen perusteella
Erkki Kääriäinen

Monikanavahavainnointi ja siihen perustuva tulkinta
Einari Kilpelä

Ilmakuvakameroiden metrisestä laboratoriokalibroinnista
Juhani Hakkarainen

Fotogrammetrisen kuvaus- ja mittauskaluston kalibroinnista
Hannu Salmenperä ja Aino Savolainen

Lyhyen matkan etäisyysmittareiden kalibroinnista
Matti Martikainen

Tansanian maaseudun kehitysongelmia
Pekka Raitanen

Kiinteistöjen rekisteröimisen uudistaminen
Heikki Heikkilä

Nyskiftet, en potentiell faktor i skärgårdens utveckling
Bertel Fagerlund

Ranta-alueiden yleissuunnittelu
Risto Kärkkäinen

Kiinteistö- ja kaavoitustehtävien aktioyhteyden kehittämisestä
Ilmari Koppinen

Ei-tuottavien kaava-alueiden arvioinnista
Pekka V. Virtanen


Maanmittaus 50:1-4, 1975

Pistekeskivirheen määrittäminen tasorunkoverkossa
Martti Tikka

Maamme korkeusjärjestelmät ja niiden lähtökorkeudet
Erkki Kääriäinen

Geodeettisen laitoksen kolmiopiste Helsinki No 31
Raimo Konttinen

Laser lattakomparaattori
Mikko Takalo

Jaon täydentäminen maatilojen liikenneaseman parantamiseksi
Ossi Heiskanen


Maanmittaus 49:1-4, 1974

Sähköiset ja elektroniset laskulaitteet
Martti Tikka

Compucorp ja Wang pienoistietokoneet
Osmo Ojanen

Uusi pienoistietokonesarja HP9800
Seppo Leskinen

Automaattisesta tietojenkäsittelystä maanmittaushallituksessa
Seppo Leskinen

Virkistysalueiden mitoituksesta ja sijainnista maamme seutukaava-alueilla
Ossi Heiskanen


Maanmittaus 48:1-4, 1973

Tärkeimmät elektroniset etäisyysmittarit v. 1973
Martti Tikka

Geodeettiset laskentatehtävät ja laskentamahdollisuudet kaupunkimittauksen alalla
Ilkka Kukkonen

Förslag till ny skogspolitik i Sverige med särskild hänsyn till fastighetsstruktur och samverkan inom skogsbruket
Lars Öjborn

Näkökohtia kiinteistöopillisesta tutkimustoiminnasta
Veikko Tervola


Maanmittaus 47:1-4, 1972

Avaussanat (Maanmittaustieteiden päivä 1971)
Martti Tikka

Elektroniset etäisyydenmittauskojeet
Veikko Korhonen

Elektroniset pöytälaskukoneet ja pienoistietokoneet
Martti Tikka

Numeerisesta kartografiasta
Matti Vahala

Kartografian monistustekniikan kehityksestä
Samppa Lukkarinen

Automaattisten kartanpiirustuskoneiden käyttömahdollisuudet merikarttojen valmistukseen Suomessa
A. Komulainen

Minkälainen ATK-ratkaisu kuntien mittausosastoille
Ahti Vielma


Maanmittaus 46:3-4, 1971

Maanmittauksen kiintomerkkien konstruktioita
Ilmari Koppinen

Normaaliyhtälöiden ratkaiseminen tietokoneella
R. A. Hirvonen

Vesialueiden rajankäynnistä ja kalastusoikeudesta saamelaisalueella
V. O. Hyvönen


Maanmittaus 46:1-2, 1971

Den nya markdatabanken i Sverige
Helmer Wallner

Samspelet arbetsmarknad – utbildning för lantmätare, önskemål och genomförande
Lars Öjborn ja Sven Arne Mattson

Kaivosmittauksen työmenetelmistä Malmivaarassa
Kauno Kangas


Maanmittaus 45:3-4, 1970

Asutusmuodosta riippuvat maa- ja metsätalousalueen maatilojen tuotantokustannukset
Lauri Kantee

Uusista yhdyskuntasuunnittelumenetelmistä
Aulis Tenkanen


Maanmittaus 45:1-2, 1970

Laser mittausvälineenä
Kalevi Kirvesniemi

The use of subroutines in geodetic computations
R. A. Hirvonen

Petsamon rajankäynti
Yrjö Leinberg

Tulevaisuuden tilusjärjestelyistä haja-asutusalueilla
Ossi Heiskanen


Maanmittaus 44:3-4, 1969

Peltoalueen ja talouskeskuksen välisestä etäisyydestä riippuvat peltoalueen viljelyn ja käytön kustannukset sekä etäisyyden vaikutus niihin
Lauri Kantee


Maanmittaus 44:1-2, 1969

Mittaustekniikan automatiosta kiinteistöjärjestelytoiminnan kehittämisessä
Martti Tikka

The use of subroutines in geodetic computations
R. A. Hirvonen

Maanmittaus tieteenä
R. A. Hirvonen

Kartografian ja sodankäynnin rinnakkainen kehitys
L. Kaje


Maanmittaus 43:3-4, 1968

Kaivoslain mukainen korvausjärjestelmä
J. Kantola

Geodeettisen laitoksen työt nyt ja lähitulevaisuudessa
T. J. Kukkamäki

Oulujoki Osakeyhtiön Montankosken padon geodeettisesta tarkkailusta
K. Rainesalo

Monikulmiomittauksien tasoitus pienimpäin neliöiden menetelmällä
R. A. Hirvonen


Maanmittaus 43:1-2, 1968

Jonostereoskooppi ja stereokartta
K. Eranti

Osittamisrajoituksesta historian, talouspolitiikan ja oikeustieteen kentässä
V. O. Hyvönen

Onko tonttihinnan matemaattinen malli käyttökelpoinen arvioinneissa
J. Kantola


Maanmittaus 42, 1967

Konstitutiivisen kiinteistönmuodostuksen taloudellisesta tuloksesta ja päämäärästä
V. O. Hyvönen

Kiintomerkkien liikehtely Lahden kaupungissa suoritettujen tutkimusten valossa
I. Koppinen


Maanmittaus 41, 1966

Maanmittaustieteiden Seura 40 vuotias
V. Suomaa

The use of Gauss-Krüger coordinates in the analytical photogrammetry
R. A. Hirvonen

Topografikunnan kokeilutöistä erikoisesti väärävärivalokuvauksen alalla
H. Raevaara ja L. Kaje

Osittamisrajoitus lainsäädännössämme ja sen vaikutus maatilanmuodostukseen
O. Heiskanen

Lävistäjänelikulmion tasoitus trilateraatiossa
R. A. Hirvonen

Rasiteinstituutiosta
P. Nykänen


Maanmittaus 40, 1965

The influence of the relative orientation and scale transfer on the coordinates determined by the analytical aerial triangulation
U. Korhonen

Kaavoitusmittauksen suorituksesta Suomessa ja Ruotsissa
M. Tikka

Viljelmän talouskeskuksen ulkoisesta liikenneasemasta ja sen vaikutuksesta ulkoisen liikenteen kustannuksiin
O. Heiskanen

Suomen pinta-alatilasto
T. Päivänen

Elektro-optinen etäisyydenmittaus
K. Kirvesniemi

Monikulmiomittauksien tasoitus pienimpäin neliöiden menetelmällä
R. A. Hirvonen

Korkeakuvauksen käyttömahdollisuuksista peruskartoituksessa
S. Kärkkäinen


Maanmittaus 39, 1964

Pellon ja metsämaan jyvityksestä maanjaossa
H. P. Kulhia

Hyödykkeen arvo, hinta ja kustannus
Ilmari Koppinen

Nykyinen uusjakomenettely Saksan liittotasavallassa
Lauri Kantee

General formulas for the analytical treatment of the problems of photogrammetry
R. A. Hirvonen

On the azimuth transfer error of aerial triangulation strips
Unto Korhonen

Contour line testing – a spatial problem
H. E. Lyytikäinen

Tähtikolmiointi
R. A. Hirvonen

Erilliskoordinaattijärjestelmän muuntamisesta valtakunnalliseen järjestelmään
A. Rautio


Maanmittaus 38, 1963

Geodeettisen laitoksen kolmiomittaukset ja Suomen kartastotöissä käytetyt koordinaatit
V. R. Ölander

Kolmiulotteinen geodesia
R. A. Hirvonen

Topografikarttojen valmistusmenetelmien kehityksestä Suomessa
Martti Tikka

Maan käyttöä ja rekisteröimistä Yhdysvalloissa ja Englannissa koskevia havaintoja
Viljo Niskanen

On the accuracy of the stereomeasurements of the elevation points and contours in the topographic mapping in Finland
Martti Tikka

Maanjakoteknillisen tutkimuslaboratorion toiminnasta
Arvid Wiiala

Nykyinen uusjakomenettely Saksan liittotasavallassa
Lauri Kantee

Kansainvälinen geodeettinen bibliografia
V. R. Ölander

Fotogrammetrisen runkomittauksen tarkkuudesta ja käyttökelpoisuudesta suomalaisiin kartoitustehtäviin
Unto Korhonen


Maanmittaus 37, 1962

Tarvitaanko Suomen nykyisten karttojen lisäksi vielä uusia?
R. E. Rehn

Metsäojitettujen soiden luokittelu
Juhani Sarasto

Maanmittauslaitoksen arkistot historiantutkimuksen lähteinä
Aulis Oja

Ilmakolmiointi tiluskarttatyössä
Unto Korhonen

Ylilaajakulmakojeiden yksinkertaistettu keskinäinen orientointi
Unto Korhonen


Maanmittaus 36, 1961

Kolmiulotteinen geodesia
R. A. Hirvonen

Pakkolunastuksesta kaupungissa rakennuslain mukaan
Väinö Suomaa

Metsänarvonlaskennalliset perusteet tiekorvauksissa
Leo Ahonen

Metrin uusi määritelmä
Tauno Honkasalo

Huomioita taajamiemme kehityksestä
Veikko Tervola


Maanmittaus 35, 1960

Metsän arviointi ja metsäkorvaukset voimajohtolinjojen reunavyöhykkeiden pakkolunastustoimituksissa
Kustaa Kallio

Maan luovuttamisesta tiealueeksi johtuvien korvausten määräämisessä huomioon otettavia seikkoja
Väinö Aalto

Kokemuksia vaakituksien putkikiintopisteistä
Erkki Kääriäinen

Siirtokustannustiliin kuuluvien tehtävien suorittamisen ajankohdasta jakotoimituksessa
Lauri Kantee


Maanmittaus 34, 1959

Maan käytöstä rakennustarkoituksiin Ruotsissa
Väinö V. Seppälä

Vanhan ja uuden tielainsäädännön välisestä suhteesta
Väinö Suomaa

Fotogrammetrian yleiset virhetyöt ja niiden käytännöllinen soveltaminen
R. A. Hirvonen

Metsän arviointi ja metsäkorvaukset tiealueen pakkolunastustoimituksissa
Kustaa Kallio

Eräistä kartografisen kuvauksen ominaisuuksista ja niiden käytännöllisestä merkityksestä
Mauno Kajamaa


Maanmittaus 33, 1958

Jyvityksen historiaa
Väinö Suomaa

Maaseudun suunnittelusta Hollannissa
Arvid Wiiala

Suomen virallisten kartastotöiden yleissuunnittelusta
Rafael E. Rehn

Maatilan siirrosta maanjaossa aiheutuvista, sen rakennuksiin kohdistuvista menetyksestä ja kustannuksista
Lauri Kantee


Maanmittaus 32, 1957

Maanjako-oppi tieteenä
Arvid Wiiala

Vaakitusverkon tasoitus lähenemiskeinolla
R. A. Hirvonen

Erään lohkokunnan ja sen osien historiaa
Väinö Suomaa

Pyöristysvirheiden jakautumisesta suoraviivaisessa interpoloinnissa
Heikki Suitiala

Valtakunnansuunnittelun ja aluesuunnittelun keskeisiä kysymyksiä
Väinö Paavilainen

Geodesian reformaatio
R. A. Hirvonen

Tilussekaannuksista ja kylien yhtymisilmiöistä
Alpo Hyhkö


Maanmittaus 31, 1956

Maanjaon ja maatalouden vesirakennuksen yhteisistä edellytyksistä
M. G. Manninen

Setä Samulin shakkilauta, Yhdysvalloissa käytetty suorakulmainen mittausjärjestelmä
David K. Scott

Aluetasoituksesta pienikaavaisessa ilmakolmioinnissa
Simo Laurila

Pyramidiprobleemasta
R. A. Hirvonen

Ilmakolmioinnin jonotasoitus ilman välipisteitä
Simo Laurila

Horisonttiohjaus ilmakuvauksessa
K. G. Löfström

Horisonttiohjaus ilmakolmioinnissa
K. G. Löfström


Maanmittaus 30, 1955

Ilmakuvakartoituksen näköaloja
K. Löfström

Painoista ja painokertoimista
R. A: Hirvonen

Kolmiomittauksen tarkkuuden tutkiminen
Seppo Härmälä

Shoran ilmakuvakartoituksessa
Simo Laurila

Pyöristysvirheistä eräissä geodesian laskutoimituksissa
Heikki Suitiala

Eräs vanha maanmittauksen oppikirja
F. J. B. Andrén

Aluevesien rajoista
Heikki Tuori

Kokemuksia korkeudenmittauksesta aneroidilla
Tauno Honkasalo

Eräistä kartografiaan liittyvistä määrittelyistä
Mauno Kajamaa

Ilmakuvakartoituksen kehityksestä Suomessa
V. Erola


Maanmittaus 29, 1954

Matriisien käyttö tasoituslaskussa
R. A. Hirvonen

Suomen ja Norjan välinen rajankäynti kesällä 1950
Pentti Kalaja

Havaintovirheiden tutkiminen
R. A. Hirvonen

Nomogrammeja korjaustermien määräämistä varten laskettaessa kolmiomittausta ellipsoidilla suljetuin kaavoin
Aarni Nyberg

Havaintoja Sveitsin uusjaoista
Lauri Kantee


Maanmittaus 28, 1953

Binomiaalikertoimet havaintovirheiden hajontalakina
R. A. Hirvonen

Nomogrammi kolmiopisteiden välisen näkyvyyden määrittämiseksi
Aarne Rainesalo ja Jouko Saastamoinen

Lisäys stereofotogrammetrian peruskaavojen johtoon
R. S. Halonen

Maanviljelystalouden uudesta terminologiasta
Lauri Kantee

Tornion ja Muonion joissa olevat n.s. suvereniteettisaaret
Väinö Ahla

Taylor-taulut
R. A. Hirvonen

Kolmiomittauksen laskeminen ellipsoidilla suljetuin kaavoin
R. A. Hirvonen

Vaakituspisteiden korkeusjärjestelmistä
Erkki Kääriäinen

Nykyaikaiset geodeettiset kojeet
Seppo Härmälä


Maanmittaus 27, 1952

Tutkimuksia eräistä viljelykelpoisten tilusten käsittelyyn maanjaoissa vaikuttavista tekijöistä
Paavo Lappi

Tasoituslaskun perusteiden kritiikkiä
R. A. Hirvonen

Sotilastorpat
Väinö Ahla

Eräs kartoitustyö Pohjois-Suomessa
Wolfgang Pillewizer ja F. Rudolf Jung


Maanmittaus 26, 1951

Korkeusjärjestelmät ja maan kohoaminen
J. J. Laurikainen

Eräs taaksepäinleikkauksen laskutapa
Martti Tikka

Tilusten jyvitys maanjakotoimituksissa
Wäinö Aalto


Maanmittaus 25, 1950

Rakennuspääoman arvioimisesta maatilojen halkomistoimituksissa
Antti Mäki

Puolustusvoimiemme suorittamista runkomittauksista
Visa Virkkula

Eräitä kartankäyttäjän toivomuksia
V. R. Ölander

Vastine prof. Ölanderin kirjoitukseen ”Eräitä kartankäyttäjän toivomuksia”
R. E. Rehn

Maanomistus- ja jako-olot Taalainmaalla
Arvid Wiiala

Kulmanmittauksen virheitten vaikutus monikulmiopisteisiin
J. J. Laurikainen


Maanmittaus 24, 1949

Venäläis-Skandinaavialaisen astemittauksen korkeusmääräyksistä
Aarne Rainesalo

Stereoskooppinen pystyparallaksimittaus ilmakuvien oikaisuperusteena
Hilpas Lyytikäinen

Monikulmiomittauksen solmupisteiden tarkkuudesta
Eero Salonen

Peruskartta 1:20 000
Yrjö Nissinen

Maanmittaushallituksen kartastotöiden kehitys vuosina 1930–47
Väinö Ahla

Eräs amerikkalainen menetelmä ilmakuvan oikaisuperusteitten määräämiseksi
Simo Laurila

Ruotsin nykyinen maatalouspolitiikka
Arvid Wiiala


Maanmittaus 23, 1948

Uusjaon vaikutuksesta jakokunnan maatalouteen
Arvid Wiiala

Maanmittaus 22, 1947

Suomen kolmiomittausten pääpiste ”Helsinki”
N. Luoma

Kahdessa eri järjestelmässä mitatun pisteryhmän sovittaminen
Heikki Suitiala

Viljelysintensiteetin vaikutuksesta peltomaan viljavuuteen
Jouko Vuorinen

Kolmiopisteiden välisten näkyvyyksien arvioiminen kartan avulla
O. Siikaniemi

Maanpinnan muotojen kuvaaminen sotilastopografisissa kartoissa
Ahti Paulaharju

Uusjaon metsätilikirja
Väinö Suomaa

Karttojen nimistöt ja paikannimien kerääminen niitä varten
Ahti Paulaharju


Hakemisto 1923-1945, 1947

Yleishakemisto ja nimihakemisto
Aarne Rainesalo

Oikeustapausten hakemisto
Väinö V. Seppälä


Maanmittaus 21, 1946

Ilmakuvien käyttämisestä maanjakokartoituksessa
V. Erola

Horisontti- ja statoskooppimittauksen viimeaikaisesta kehityksestä
K. Löfström

Metsätilit Kemijärven kunnan isojaossa
Juho Haataja


Maanmittaus 20, 1945

Karttakuvauksesta erityisesti topografista kartoitusta silmälläpitäen
Mauno Kajamaa

Fotogrammetrian merkinnät ja tärkeimmät käsitteet
R. S. Halonen

Kaarevasivuisten kuvioiden pinta-alan laskeminen
R. A. Hirvonen

Napaluvunkorjauksen määrääminen
N. Luoma

Suomen yleisradion aikamerkki
T. J. Kukkamäki

Teknillisen korkeakoulun uusi gravimetri
V. A. Heiskanen

Heinäkuun 9 päivän 1945 auringonpimennys
Pentti Kalaja

Kompassin eranto Suomessa
J. Keränen

Tili viljelysten kunnosta sovintojakoalueilla suoritettavissa maanjaoissa
Paavo Lappi

Väittelyä erään jyvitysteorian johdosta
Paavo Lappi


Maanmittaus 19, 1944

Havaintoja viljelyskunnon tilistä maanjaossa
Väinö Suomaa


Maanmittaus 18, 1943

Geodeettinen laitos 25-vuotias
Aarne Rainesalo

Maanmittaushallituksen ilmakuvatoiminnasta
V. Erola

Puhdastuottokäsite ja jyvityksen perusteet
Paavo Lappi

Erään jyvitysteorian arvostelua
Paavo Lappi

Vastaus maanmittausinsinööri Paavo Lapin kirjoitukseen ”Erään jyvitysteorian arvostelua”
Väinö Aalto

Täydellisten suuntasarjojen keskivirheistä
V. R. Ölander

Koordinaattien siirtäminen kaistaleesta toiseen Gauss-Krügerin projektiossa Suomen alueella
K. Schallhorn


Maanmittaus 17, 1942

Maanmittausosaston uusi tutkintosääntö
V. A. Heiskanen

Sallan isojako
Väinö Suomaa

Geodeettisen pituudenmittauksen kehitysvaiheet
Pentti Kalaja

Valokuvausfilmin tasaisuus ilmakuvakamerassa
Percy Tham

Suorakulmaisten koordinaattien muuntaminen kaistaleesta toiseen Gauss-Krügerin projektiossa
Aarne Rainesalo

Kaarevien katujen paaluttamisesta
Yrjö Nissinen

Geofysikaalisista tutkimustavoista
Aarne Rainesalo


Maanmittaus 16, 1941

Ilmakuvakartoitus multipleksiä käyttäen
V. A. Heiskanen

Zeiss’in oikaisukoneesta
Aarne Rainesalo

Maanmittaushallituksen karttojen lehtijako
Mauno Kajamaa

Tilavuuden määrääminen punnitsemismenetelmää käyttäen jatkuvasti mittaavien bensiinimittarien tutkimisessa
Ilkka Sajaniemi

Eräs epätäydellisten suuntasarjojen tarkka tasoitustapa
V. R. Ölander

Eräs keino Gauss’in virhekäyrän kuvaamiseksi
Aarne Rainesalo

Limingan niitty
J. Haataja

Havaintoja Bosshardt-Zeiss reduktiotakymetrin tarkkuudesta ja kannattavaisuudesta
U. V. Närvänen


Maanmittaus 15, 1940

Kyläteiden suunnittelussa huomioonotettavia näkökohtia
K. J. Tolonen

Tankoplanimetri
R. A. Hirvonen

Raskaspainovaa’an tutkiminen porrasmenetelmillä
Heikki Miekk-oja

Siirtoväen sijoitussuunnitelma
Väinö V. Seppälä

Pika-asutukseen käytettävän maan hinnoittelusta
H. P. Kulhia


Maanmittaus 14, 1939

Eräitä maanmittaustoimintaa koskevia uudistussuunnitelmia Ruotsissa meidän vastaavia olojamme silmälläpitäen
Väinö Ahla

Suomen ilmakuvakartan tarkkuus
Aarne Rainesalo

Eräs eteenpäinleikkauksen laskutapa laskukonetta käyttäen
Eero Salonen

Maanjaot ja kylämuodostumat Pohjanmaalla keskiajalla ja uuden ajan alussa
Alfred A. Gustafsson

Asemakaavamittausten tarkkuudesta ja niiden kustannuksista
Yrjö Nissinen

Tarkkavaakitusvälineistä ja tarkkavaakituksessa esiintyvistä virheistä
T. J. Kukkamäki

Ilmakuvamittauksen käyttäminen metsätaloudessamme
R. Sarvas


Maanmittaus 13, 1938

Julkiset kuntain vedet maassamme
Väinö Suomaa

Keskileveyskaavat geodeettisessa päätehtävässä
R. A. Hirvonen

Lisäys Gauss-Krüger-koordinaattien muunnoskaavoihin
R. A. Hirvonen

Erään teodoliitin valo-opillisen mikrometrin virheellisyydestä
Mauno Kajamaa

Metsämaitten jyvityksen perusteet
Yrjö Ilvessalo

Osittamisrajoitukset ja sukutilalainsäädäntö
Väinö Ahla

Ilmakuvakartoituksen nykyinen tila
Aarne Rainesalo

Kylään tai taloon erityisellä oikeusperusteella kuuluvista tiluksista ja eduista
V. K. Noponen


Maanmittaus 12, 1937

Asemakaavan paalutuksesta
V. A. Heiskanen

Jakotoimitusten metsätileistä
Yrjö Ilvessalo

Maanjaot ja kylämuodostumat Satakunnassa keskiajalla ja uuden ajan alussa
Alfred A. Gustafsson

Asemakaavamittaukset ja kaupunkikiinteistöjen rekisteröiminen Suomessa
Väinö Ahla

Müncheniläinen panoraamakamera
Aarne Rainesalo, K. Löfström ja M. Kilpi

Panoraamakameran rakenne ja sen käyttäminen Suomen ilmakuvakartoituksessa
Aarne Rainesalo

Panoraamakameran merkitys Suomen olosuhteissa, erityisesti verrattuna Zeiss’in laajakulmakameraan
K. Löfström

Ilmakuvakartoituslentojen järjestelystä
M. Kilpi


Maanmittaus 11, 1936

Ilmakuvakarttojen käyttömahdollisuus asemakaavamittauksissa
Lauri Kärkkäinen

Kuusamon verollepano
Juho Haataja

Lahjoitusmaakruununpuistot Viipurin läänissä ja niiden lunastamiskysymys
E. V. Hietalahti

Cholesky-Rubinin menettelytapa normaaliyhtälöiden ratkaisemiseksi
Rafael E. Rehn

Kyrösjärven seudun topografiaa
Alfred A. Gustafsson

Maanjakomenettelyssä noudatettavia oikeudellisia periaatteita
V. K. Noponen

Gauss-Krüger-koordinaattien muuntaminen kaistaleesta toiseen
R. A. Hirvonen

Monikulmioverkko asemakaavamittausten runkona
Yrjö Nissinen

Baijerin uusjaoista
Väinö Suomaa

Ihmisen stereoskooppinen näkökyky
K. Löfström


Maanmittaus 10, 1935

Maanjaot ja kylämuodostumat Varsinais-Suomessa keskiajalla
Alfred A. Gustafsson

Ilmakuvakartoituskustannukset Suomessa
K. Löfström

Graafisen tasoituksen suoritustavoista
R. A. Hirvonen

Isostasiaoppi nykyvaiheessaan
V. A. Heiskanen

Maanmittaustoimituksissa tehtävä tili viljelysten kunnosta ja kasvuvoimasta
Väinö Aalto


Maanmittaus 9, 1934

Hamarskript, oikeus- ja kulttuurihistoriallinen tutkielma
Alfred A. Gustafsson

Tiealueen lunastamisesta ja erottamisesta
Lauri Anttila

Vanhat maanjakomme
Alfred A. Gustafsson

Horisonttikuvamittauksen teoria
Rafael E. Rehn

Kansainvälinen geodesia
Ilmari Bonsdorff

Venäläisten Satakunnan kolmiomittauksen käyttäminen nykyisten kartoitusten pohjana
R. A. Hirvonen

Eräitä tilaluetteloissamme esiintyviä historiallisia rekisteriyksiköitä
Väinö Ahla

Suomalainen menetelmä ilmakameran ulkopuolisen orientoinnin suoraa määräämistä varten
Karl Löfström


Maanmittaus 8, 1933

Onko yleiseen tarpeeseen pakkolunastettu ja käytetty alue vapaa katurasituksesta?
V. I. Puustinen

Kolmioverkon tasoittaminen Professori Petreliuksen menetelmällä
Eero Salonen

Talviluotauksesta satama-alueilla
U. Suomela

Kiinteistön luovutuksesta
V. K. Noponen

Määräalan luovutuksesta
V. K. Noponen

Avioliittolainsäädäntö kiinteistön luovutusta ja maanmittaustoimitusta silmälläpitäen
Yrjö J. Hakulinen

Taaksepäinleikkausten muuttamisesta eteenpäinleikkauksiksi
Mauno Kajamaa

Tilusten etäisyyden vaikutuksesta työmenekkiin
Pekka Kokkonen

Viron karttalaitos
A. Mägi

Eräitä maanmittarien toimintaa 1600-luvulla valaisevia arkistolöytöjä
Alfred A. Gustafsson

Prismamittaus ja pikamittaus
V. A. Heiskanen


Maanmittaus 7, 1932

Rajankäynti ja tilusriita
Harry Brotherus

Vakaustoimiston pituusmittojen interferenssikomparaattori
Kalle Huhtala

Oikaisemisprobleema
Rafael E. Rehn

Valokuvauksellisten kartoitusmenetelmien käyttäminen ulkomailla viime aikoina
Aarne Rainesalo

Pohjoissuunnan määräämisestä
Eero Salonen

Systemaattinen virhe kansainvälisen vertausellipsoidin taulukossa
Rafael E. Rehn

Rajasovituksista maanjakotoimituksissa
P. Kokkonen

Trigonometriset korkeusmittaukset pitkillä välimatkoilla ja niiden tarkkuus
V. R. Ölander

Eräitä uudistuksia geodeettisten kojeiden rakenteessa
Aarne Rainesalo

Kalavesien arvioimisesta jyvitystä silmälläpitäen
Viljo Jääskeläinen

Kulttuuriteknilliset työt maanjakojen yhteydessä
P. Kokkonen

Keskenään eri tarkkojen kolmiomittausten liittämisestä toisiinsa
Karl Nickul


Maanmittaus 6, 1931

Eräitä niittyjen jyvityksessä huomioon otettavia seikkoja
Kaarlo Teräsvuori

Uusi tarkkuusilmapuntari
Vilho Väisälä

Lisäys maantieteellisten koordinaattien siirtämiskaavoihin
V. R. Ölander

Laivastomme merenmittaustyöt
R. Göransson

Runkomittaus Joroisten kunnan pitäjänkarttaa varten
Onni Lehtinen

Coradin koordinatografi
Alfred A. Gustafsson

Merenkulkuhallituksen merenmittaustyötavat
Sakari Tainio

Pakkotiestä
V. K. Noponen

Eräitä Zeiss’in uusia koneita
W. Schneider

Horisonttikuvamittaukseen perustuva ilmakuvien oikaisumenetelmä ja ilmakuvakarttojen valmistustapa
Karl Löfström

Edullisin tilamuoto
P. Kokkonen


Maanmittaus 5, 1930

Salaojitus ja maanjako
Lauri Keso

Prismarummun käyttö maanmittaustöissä
Alfred A. Gustafsson

Maan muoto ja isostaattinen reduktio
V. A. Heiskanen

Uusi avioliittolainsäädäntö
Lauri Anttila

Suomen topografisen kartan ja pitäjänkartan lehtijako
Ossian Jäämaa

Maakirjamme
Väinö Ahla

Kiinnityksistä kiinteistöjen osittamisessa ja yhdistämisessä
Väinö V. Seppälä

Sveitsin kiinteistökirjalaitos
Väinö Ahla

Maantieteellisten koordinaattien siirtäminen koordinaattijärjestelmästä toiseen
V. R. Ölander

Wildin autografi
E. Berchtold


Maanmittaus 4, 1929

Havaintoja maanmittarien geodesian opetuksesta ulkomailla
Aarne Rainesalo

Lisiä valokuvauksellisiin kartoitusmenettelyihin
Rafael E. Rehn

Maanmittarien geodesian opetuksesta Teknillisessä korkeakoulussa
V. A. Heiskanen

Havaintoja Hollantiin ja Sveitsiin tehdyltä kulttuuritekniseltä opintomatkalta ja mietteitä sen johdosta (2. osa)
P. Kokkonen

Siirtokustannusten ja muiden korvausten sekä eräiden toimituskustannusten perimisestä maksusta kieltäytyvältä jako-osakkaalta
Väinö Ahla

Asemakaavoituksesta
Otto-I. Meurman
(pdf)

Kaupunkimittaus ja Bosshardt-Zeissin reduktiotakymetrin käyttö siinä
V. A. Heiskanen

Die Kartierung Finnlands
Kyösti Haataja

Vakaustoimen järjestelystä ulkomailla
Kalle Huhtala

Baltisen geodeettisen komission perusviivanmittaustyö kesällä 1929
Uuno Pesonen


Maanmittaus 3, 1928

Ruotsin uusi jakolainsäädäntö
G. Grefberg

Taloudellisten mittausten liittäminen maan kolmioverkkoon
Alfred A. Gustafsson

Tilusten jyvitys Sveitsissä
Väinö Aalto

Laki tilusteistä
Arvo Manner

Suomen kolmiopisteiden koordinaatit eri järjestelmissä
Aarne Rainesalo

Taloudelliset kartat kartastomme pohjana
Niilo Tarkka

Painovoimamittaukset
Uuno Pesonen

Niittyjen arvioimisesta
Kaarlo Teräsvuori

Maanmittaus tieteenä
Kyösti Haataja

Maupertuis’n astemittauksen virheistä
Yrjö Leinberg
(pdf)

Luonnonsuojelulainsäädäntö isojakopitäjissä
Kyösti Haataja

Havaintoja Hollantiin ja Sveitsiin tehdyltä kulttuuritekniseltä opintomatkalta ja mietteitä sen johdosta (1. osa)
P. Kokkonen

Hamarijakotutkimukset
Kyösti Haataja

Beiträge zur Kenntnis der Hamarteilung
Otto Sarvi

Venäläisten topografikarttojen soveliaisuus topografisen yleiskartan aineistoksi
Antti A. Lehto


Maanmittaus 2, 1927

Valtakunnan rajankäynnissä Pohjanlahdesta jäämereen esiintyneitä oikeudellisia kysymyksiä
Kyösti Haataja

Mikrometrinen etäisyysmittaus Zeissin välimatkanmittausteodoliitilla
Ossian Jäämaa

Metsämaitten luokittelusta maanmittaustoimituksissa
Yrjö Ilvessalo

Maaellipsoiidin kulmatarkka kuvaaminen tasolle
Karl Nickul

Gauss-Krügerin projektion muunnoskaavojen sovellutus laskukoneen käyttöä varten
Aarne Rainesalo

Eräitä näkökohtia tilusten jyvityksessä
B. Aarnio

Paikannimistö kartoissamme
K. E. Urrila

Katasteroimiset muualla ja meillä
Kyösti Haataja

Eräs kolmiomittaus talvella Itä-Lapissa
Karl Nickul


Maanmittaus 1, 1926

Geodesian tieteelliset päämäärät
V. A. Heiskanen

Kansainvälinen maailmankartta
Onni Lehtinen
(pdf)

Baltilainen geodeettinen yhteistyö
Ilmari Bonsdorff

Lakiehdotus palstatilojen muuttamisesta itsenäisiksi tiloiksi
Kyösti Haataja
(pdf)

Maanmittaustoimitusten kuuluttaminen
Väinö Ahla

Valtion oikeus Imatran koskeen
Kyösti Haataja

Muuan tiluslohkomisjuttu
Väinö Kannel

Maarekisterin ja siitä annettavien otteiden kieli
Väinö Ahla

Maarekisterin luotettavuus vaarassa
Kyösti Haataja

Gauss-Krügerin projektio ja Suomen topografinen kartta
Aarne Rainesalo

Petsamon asuttaminen
Ilmari Laukkanen

Perusviivan mittaus
V. A. Heiskanen

Suomen ja Norjan rajan aikaisemmat vaiheet ja rajantarkastus vuonna 1925
Väinö Seppälä