Erillisjulkaisut

Yksittäisen julkaisuja myydään niin kauan kuin niitä on saatavissa. Yhden julkaisun hinta on 10 €, ellei listassa ole muuta mainittu. Hintoihin sisältyy postimaksu. Jäsenet saavat 50 % alennusta. Julkaisuja voi tilata lähettämällä seuran sihteerille tilauksen sähköpostilla tai kirjeitse.

Erillisjulkaisusarja

 1. Haataja Kyösti, 1928. Lainsäädäntö ruotusopimuspitäjien isojaoista.
 2. Haataja Kyösti, 1929. Erämaa ja liikamaa.
 3. Haataja Kyösti, 1932. Erämaa ja liikamaa Suomen lainsäädännössä Venäjän vallan aikana.
 4. Noponen, V. K., 1932. Rasitteista maanjaossa.
 5. Löfström, K., 1943. Saksalais-suomalainen fotogrammetrian sanasto.
 6. Lappi, P., 1943. Pelto- ja metsätilusten arvosuhteesta maanjaossa.
 7. Kiinteistöarviointitoiminnan kehittäminen. Maanmittaustieteiden päivien esitelmiä, Hyvinkää 30.10.1974.
 8. Kantola, Jorma, 1975. Loma-alueiden virkistysarvon korvaus- ja arviointiperusteet.
 9. Insinööritekniset mittaukset. Teknillisen korkeakoulun maanmittausosaston mittaus- ja kartoitustekniikan laitoksen jatkokoulutuskurssin esitelmiä, Otaniemi 30.3-1.4.1977.
 10. Kiinteistöoppi ja maaseudun suunnittelu. Maanmittaustieteiden päivien esitelmiä, 30.10.1978.
 11. Kartografian seminaariesitelmiä 1982.
 12. Kartografian lisensiaattiseminaarin esitelmiä 1983.
 13. Geodesian seminaariesitelmiä 1983.
 14. Fotogrammetrian seminaariesitelmiä 1983.
 15. Geodesian seminaariesitelmiä 1984 – Taso- ja korkeusrunkoverkon suunnittelu, suunnitelman testaus, kolmiulotteinen tasoitus ja käytännön sovellutuksia.
 16. Geodesian seminaariesitelmiä 1984 – Astro-, avaruus- sekä fysikaalinen geodesia.
 17. Makkonen, Kirsi, 1984. On Urban Land Information Systems – A Semantic Approach to Analysis and Design. Väitöskirja.
 18. Geodesian seminaariesitelmiä 1984 – Kolmiulotteinen geodeettinen paikanmääritys.
 19. Fotogrammetrian jatkokoulutusseminaari syksyllä 1984 – Fotogrammetrian ja kuvatulkinnan kuvaus- ja mittauslaitteistojen, menetelmien yms. kehityksestä.
 20. Fotogrammetrian erikoistöitä I.
 21. Fotogrammetrian erikoistöitä II.
 22. Fotogrammetrian erikoistöitä III.
 23. Kartografian seminaariesitelmiä 1983.
 24. Geodesian seminaariesitelmiä 1985.
 25. Fotogrammetrian jatkokoulutusseminaari syksyllä 1985 – Digitaalinen kuvankäsittely.
 26. Lyytikäinen, Hilpas, E., 1986. Stereological Criteria for Primary Topographic Contours. Väitöskirja.
 27. Kartografian jatkokoulutustilaisuuksien esitelmiä 3.12.1986 ja 4.2.1987.
 28. Kartanvalmistuksen prosessit ja järjestelmät. Maanmittaustieteiden päivät 28.-29.11.1991. Toim. Kirsi Artimo ja Jaakko Santala.
 29. Hakkarainen, Juhani, 1990. Ilmakuvakameroiden erotuskykytestit Nummelassa 1987-89.
 30. Laatu paikkatiedoissa: kustannusta vai säästöä. Maanmittaustieteiden päivät 25.-26.11.1993. Toim. Tapani Sarjakoski, Jaakko Santala ja Tiina Kilpeläinen.
 31. Ympäristö ja kiinteistöt. Maanmittaustieteiden päivät 24.-25.11.1994. Toim. Kauko Viitanen, Jaakko Santala ja Jyrki Mella.
 32. 3-D Kartta: maastotietokanta, ympäristömallit, kaupunki- ja tilamallit. Maanmittaustieteiden päivät 23.-24.11.1995. Toim. Henrik Haggrén, Jaakko Santala ja Jyrki Mella.
 33. Kiinteistöjohtamisen tulevaisuus. Maanmittaustieteiden päivät 28.-29.11.1996. Toim. Kari I. Leväinen, Vesa Immonen ja Jaana Järvinen.
 34. Moniulotteisen ympäristömme geometrinen mallintaminen ja visualisointi. Maanmittaustieteiden päivät 20.-21.11.1997. Toim. Jaakko Santala ja Jaana Järvinen.
 35. Maankäyttö muutosten keskellä. Maanmittaustieteiden päivät 19.-20.11.1998. Toim. Tarja Pirinen ja Jaakko Santala.
 36. Mittausteknologiat ja mittausprosessit. Maanmittaustieteiden päivät 25.-26.11.1999. Toim. Jaakko Santala ja Katri Koistinen.
 37. Kiinteistöjärjestelmä – hyöty ja mahdollisuudet. Maanmittaustieteiden päivät 2.-3.11.2000. Toim. Hanna Raasakka ja Jaakko Santala.
 38. Seppo Härmälä kertoo 2000. Toim. Jaakko Santala.
 39. Koordinaatistot murroksessa. Maanmittaustieteiden päivät 8.-9.11.2001. Toim. Jaakko Santala ja Katri Koistinen.
 40. Pikseleitä ja pistepilviä – kuvauksen uudet ulottuvuudet. Maanmittaustieteiden päivät 20.-21.11.2003. Toim. Jorma Jokela.
 41. Uudistuva maanmittausala – verkostoituva yhteiskunta. Maanmittaustieteiden päivät 18.-19.11.2004. Toim. Jorma Jokela, Elina Erkkilä, Juha Takalo ja Mikko Takalo.
 42. Epävarma maailma. Maanmittaustieteiden päivät 17.-18.11.2005. Toim. Paula Ahonen-Rainio ja Ulla Huhtinen.
 43. Aina ajankohtainen maanmittausala. Maanmittaustieteiden päivät 23.-24.11.2006. Toim. Elina Erkkilä.
 44. Maanmittaus verkossa. Maanmittaustieteiden päivät 22.-23.11.2007. Toim. Anna Erving.
 45. Historiaa kunnioittaen, tulevaisuuteen suunnaten. Maanmittaustieteiden päivät 27.-28.11.2008. Toim. Riikka Henriksson ja Jaana Mäkelä.