Finnish Journal of the Surveying Sciences

Finnish Journal of the Surveying Sciences:n viimeinen numero ilmestyi vuonna 2002. Lehti oli maanmittaustieteiden alaa seuraava tieteellinen referee-julkaisu, jonka 17 ensimmäistä vuosikertaa (1983-1999) ilmestyivät nimellä Surveying Science in Finland. Lehti lakkautettiin vuonna 2003 kun uusi pohjoismainen referee-julkaisu Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research perustettiin.