Lehden tarkoitus

Maanmittaus logo

Maanmittaus-aikakauskirjasta ilmestyy nykyään vain erikoisnumeroita, kuten elämänkertoja. Erikoisnumeroiden julkaisemisesta voi ottaa yhteyttä lehden päätoimittajaan.

Lehden tarkoituksena on ollut julkaista tieteellistä arvoa omaavia kirjoituksia ja ajankohtaisasioita maanmittaustieteiden alalta. Maanmittaustieteisiin luetaan mm. geodesia, geodynamiikka, navigointi, paikannus, gravimetria, kaukokartoitus, fotogrammetria, geoinformatiikka, kartografia, kiinteistötalous, yhdyskuntatalous, kiinteistöarviointi, kiinteistötekniikka, kiinteistöjohtaminen, maankäytön suunnittelu ja talousoikeus. Lehden toimituskielet ovat suomi ja ruotsi. Lehti on tieteellisten artikkelien osalta referee-julkaisu.